Regulamin

Regulamin serwisu Twojepupile.pl

Niniejszy regulamin dotyczy serwisu www.twojepupile.pl i określa zasady jego  funkcjonowania, a także wskazuje na prawa i obowiązki osób korzystających z Serwisu.

Administrator - podmiot prowadzący i zarządzający Serwisem.

Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Warunki korzystania z Serwisu

Udostępnione bezpłatnie konto w Serwisie zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z  Serwisu, pełen dostęp do jego Profilu, Ogłoszeń oraz umożliwia korespondencję z innymi Użytkownikami.

Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się o usunięcie konta i wszelkich danych na nim pozostawionych przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres .

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonać wszelkich czynności w ramach Serwisu może wyłącznie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie i w imieniu tych podmiotów.

Serwis nie wysyła informacji reklamowych jednakże decydując się na założenia konta Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne  otrzymywanie informacji o produktach i usługach podmiotów współpracujących z Serwisem.

Wszelkie materiały zamieszczone w serwisie czy to materiały audio czy wideo czy inne pliki są automatycznie przekazane administratorowi serwisu na zasadach nieodpłatnych licencji z prawem ich publikacji w serwisie Twojepupile.pl.


Użytkownik może zamieszczać na stronach Serwisu ogłoszenia dotyczące zwierząt, produktów, czy usług im dedykowanych. W przypadku hodowli i ogłaszania do sprzedaży zwierząt hodowlanych Użytkownik jednocześnie oświadcza, że jest zarejestrowanym hodowcą lub ogłasza zwierzę  z rodowodem i posiada dokumenty stwierdzające jego pochodzenie oraz własność. (Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt - od 1 stycznia 2012 r. na mocy nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112301373) wprowadzono zmiany dotyczących handlu zwierzętami.
Zmianie ulegają m.in.:

- Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych (poza hodowlami zwierząt zarejestrowanymi w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statusowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów, schroniskami dla zwierząt oraz organizacjami społecznych, których statusowym celem działania jest ochrona zwierząt);

- wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli;

- prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych.

W związku z powyższym zmieszczając ogłoszenie sprzedaży psów i kotów należy umieścić informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą zwierzęta.)


W przypadku ogłaszania zwierząt bez rodowodu Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zamieszczać ogłoszenia dotyczące pozyskania lub wydania zwierzęcia tylko i wyłącznie nieodpłatnie.

Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści które zamieszcza są legalne i nie naruszają niczyich praw autorskich ani praw osób trzecich oraz są zgodne z prawem i regulaminem serwisu oraz zamieszcza je  wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Za ewentualne naruszenia w/w praw Serwis nie bierze odpowiedzialności

Administrator serwisu nie ingeruje w treść zamieszczonych ogłoszeń . Może jednak zmodyfikować lub usunąć ogłoszenie w przypadku kiedy dostrzeże niezgodność z prawem lub złamanie zasad współżycia społecznego.

Administrator nie dopuszcza do zamieszczania ogłoszeń zawierających treści naruszające prawa osób trzecich lub prawa autorskie innych osób. Treści wulgarnych, rasistowskich lub ogólnie przyjętych jako obraźliwe.

Administrator serwisu nie udziela zgody na publikację ogłoszeń dotyczących zwierząt będących pod ochroną gatunkową wg. Rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9.12.1996  dot. regulacji obrotu tymi zwierzętami.

Administrator nie bierze odpowiedzialności za transakcje odbyte między ogłoszeniodawcą a drugą stroną z wykorzystaniem serwisu Twojepupile.pl. Administrator nie weryfikuje rzetelności podanych danych w formularzu rejestracyjnym i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. A prezentowane treści nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego.

Administrator przyjmuje wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu . Nie bierze jednak odpowiedzialności w przerwach działania serwisu z różnych przyczyn.

Administrator może usunąć konta Użytkownika którego nazwa jest uważana za powszechnie oraźliwe lub narusza prawa innchosób lub podmoitów.

Administrator ma prawo do emisji reklam w każdym momencie i miejscu serwisu.

Postanowienia końcowe:


Postanowienia końcowe:

 

Administrator Serwisu  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z 7 dniowym terminem wyprzedzenia przed datą zmian. Zmiana regulaminu dotyczy nowych użytkowników rejestrujących się w serwisie  oraz dotychczasowych użytkowników zamieszczających nowe ogłoszenia po dacie wejścia w życie nowego regulaminu.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2015 roku.

 


TwojePupile.pl - ogłoszenia za darmo. Tu znajdziesz najciekawsze ogłoszenia w kategorii psy, koty, inne zwierzęta i hodowle. Na TwojePupile.pl ogłosisz
znalezionego psa, albo kota. A może chcesz kupić kota, psa albo inne zwierzę. Tu znajdziesz najlepsze hodowle i bezpiecznie się znimi skontaktujesz.
A jeżeli to Ty prowadzisz hodowlę, to na Twojepupile.pl skutecznie się zareklamujesz. Kupuj, sprzedawaj, ogłaszj się i reklamuj na TwojePupile.pl.